У организацији Коморе социјалне заштите 10 и 11. августа је одржна едукација“ Школа животних вештина“.

Едукација су реализовали представници Хуманитарне организације “ Дечије срце“ из Београда и то Горна Ројевић председник Организације Дечије срце и Сашенка Мирковић сарадник исте организације.

Испред Центра за социјални рад Пећинци едукацији су присуствовале Директорка Биљана Јовичић, социјална радница Славка Ђенић и психолог Александра Момчиловић
Едукација је трајала два дана и одржана је у Београду у Високој школи социјалног рада.

Стручно усавршавање стручних радника доприноси подизању квалитета рада запослених те ће знања која су стечена и на овој едукацији значајно унапредити рад запослених.