Kako bi svoj deci bez roditeljskog staranja na teritoriji naše opštine obezbedio adekvatnu zaštitu, Centar za socijalni rad Pećinci pokrenuo je akciju Prijavi se – postani hranitelj.

Kako nam je rekla Biljana Jovičić, direktorka pećinačkog Centra, hraniteljstvo je najhumaniji vid zaštite dece bez roditeljskog staranja, a zasnivanje hraniteljstva podrazumeva preuzimanje brige i staranje o detetu koji odgovara odnosu dete – roditelj, a za šta hranitelji dobijaju nadoknadu.

Centar za socijalni rad Pećinci trenutno ima 31 dete na porodičnom smeštaju. Po njenim rečima, deca su smeštena u 13 hraniteljskih porodica na teritoriji opštine Pećinci, a jedan broj dece je smešten i u hraniteljske porodice u drugim opštinama.

“Upravo iz tog razloga, da bi deca bila smeštena na našoj teritoriji, Centar je pokrenuo akciju i promociju hraniteljstva, kako bi se građani upoznali sa ovim oblikom zaštite dece, te da se motivišu i da se prijave kako bi postali hranitelji. Takođe, odštampali smo flajere koji će biti dostupni svim našim sugrađanima, gde se nalaze osnovne smernice o hraniteljstvu. Akcija promocije hraniteljstva se nastavlja, a ovo je samo jedan od načina da dopremo do humanih ljudi” – rekla je Jovičić, i pozvala zainteresovane građane pećinačke opštine da dođu u pećinački Centar gde mogu dobiti sve neophodne informacije ili da pozovu 022/2436-028 ili 022/2435-240 kako bi ih stručni tim upoznao sa svim detaljima ove usluge socijalne zaštite.

Direktorka Jovičić dodaje da je hraniteljstvo privremeni oblik zaštite deteta i traje do razrešenja krizne situacije u biološkoj porodici, ali može potrajati i duže sve do potpunog osamostaljivanja deteta, kao i da hraniteljstvom može da se bavi porodica koja je u sklopu procedure stekla opštu podobnost za hraniteljstvo i dobila odgovarajuću potvrdu Centra za socijalni rad.