Права и услуге

Права мере и услуге које обезбеђује Република Србија

 1. Новчана социјална помоћ,
 2. Додатак за помоћ и негу другог лица,
 3. Увећан додатак за помоћ и негу другог лица,
 4. Посебна новчана накнада,
 5. Право на помоћ за оспособљавање за рад,
 6. Породични смештај деце, одраслих и старих,
 7. Домски смештај одраслих и старијих особа,
 8. Домски смештај деце,
 9. Усвојење,
 10. Старатељство,
 11. надзор над вршењем родитељског права
 12. Заштита од насиља у породици.

Права и услуге које обезбеђује Општина

 1. Једнократна новчана помоћ,
 2. Надокнада погребних трошкова,
 3. Опрема приликом смештаја деце у установу и хранитељске породице,
 4. Постпенална заштита,
 5. Помоћ у кући за стара лица,
 6. Дневни боравак за децу и младе са тешкоћама у развоју.