Програм „Подршка еу инклузији Рома“ -оснаживање локалних заједница за инклузију Рома који спроводи Стална конференција градова и општина и финансира Европска унија кроз ИПА 2016 је организовала девету Peer to Peer радионицу за чланове Мобилних тимова за инклузију Рома.

Обуци је из Општине Пећинци 26 И 27 .08. присуствовала Директорка Центра за социјални рад Пећинци Биљана Јовичић и Директорка ОШ Слободан Бајић Паја Милијана Срдић.

Циљ обуке је ефикасније спровођење политике инклузије Рома на локалном нивоу као и одрживост локалних механизама за инклузију Рома.

Према речима директорке Цср Пећинци Биљане Јовичић , највећи акценат обуке стављен је на Аспект одрживости Мобилних тимова , нарочито финансијску и институционалну одрживост, одрживост на нивоу политика и одрживост у односу на животну средину.

Такође учесници су могли да стекну и нова знања како би унапредили активности заговарања за инклузију као важан фактор одрживости.