U skladu sa instrukcijama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u Centru za socijalni rad Pećinci je obezbeđen minimum procesa rada, te će se hitni zahtevi primati telefonom, poštom ili elektronskom poštom.

Telefoni na koje stranke mogu da upute zahteve su sledeći:

022/2436-028
022/2435-240