У складу са инструкцијама Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, у Центру за социјални рад Пећинци је обезбеђен минимум процеса рада, те ће се хитни захтеви примати телефоном, поштом или електронском поштом.

Телефони на које странке могу да упуте захтеве су следећи:

022/2436-028
022/2435-240