Obaveštenja

Nema rezultata

Objava koju ste tražili nije pronađena. Pokušajte da precizirate pretragu ili koristite gornju navigaciju da biste locirali objavu.

Mere prevencije protiv virusa Kovid-19

Kalendar

PON
UTO
SRE
ČET
PET
SUB
NED
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Events for 1 Oktobar
Nema događaja
Events for 2 Oktobar
Nema događaja
Events for 3 Oktobar
Nema događaja
Events for 4 Oktobar
Nema događaja
Events for 5 Oktobar
Nema događaja
Events for 6 Oktobar
Nema događaja
Events for 7 Oktobar
Nema događaja
Events for 8 Oktobar
Nema događaja
Events for 9 Oktobar
Nema događaja
Events for 10 Oktobar
Nema događaja
Events for 11 Oktobar
Nema događaja
Events for 12 Oktobar
Nema događaja
Events for 13 Oktobar
Nema događaja
Events for 14 Oktobar
Nema događaja
Events for 15 Oktobar
Nema događaja
Events for 16 Oktobar
Nema događaja
Events for 17 Oktobar
Nema događaja
Events for 18 Oktobar
Nema događaja
Events for 19 Oktobar
Nema događaja
Events for 20 Oktobar
Nema događaja
Events for 21 Oktobar
Nema događaja
Events for 22 Oktobar
Nema događaja
Events for 23 Oktobar
Nema događaja
Events for 24 Oktobar
Nema događaja
Events for 25 Oktobar
Nema događaja
Events for 26 Oktobar
Nema događaja
Events for 27 Oktobar
Nema događaja
Events for 28 Oktobar
Nema događaja
Events for 29 Oktobar
Nema događaja
Events for 30 Oktobar
Nema događaja
Events for 31 Oktobar
Nema događaja

Najšešća pitanja

Ko ima prava na socijalnu pomoć?

Pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, odnosno porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenog zakonom.

Kako ostvariti prava na tuđu negu i pomoć?

Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe. Preko centra za socijalni rad pravo ostvaruju deca, odrasla i ostarela lica koja nisu ostvarila penziona primanja i inostrani penzioneri.

Kako postati hraniteljska porodica?

Postupak počinje podnošenjem zahteva u centru za socijalni rad. Potrebno je proći obuku za hranitelje nakon čega se stiče podobnost za bavljenje hraniteljstvom.

Šta je potrebno za smeštaj u domu?

Potrebno je prikupiti dokumentaciju za smeštaj u dom i podneti zahtev za smeštaj u centru za socijalni rad. Zahtev se podnosi u mesno nadležnom centru (nadležnost se određuje po adresi iz lične karte), a smeštaj se može ostvariti u bilo kojoj ustanovi za smeštaj u Republici Srbiji.

Kako dobiti pomoć u kući?

Potrebno je, u centru za socijalni rad, podneti zahtev za utvrđivanje prava na pomoć u kući.