ЦСР Пећинци
ЦСР Пећинци
Грб Општине Пећинци

Међународни дан подршке жртвама тортуре

Конвенција против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих поступака или казни који је усвојила Генерална Скупштина Уједињених нација ступила је на снагу 26. јуна 1987. године, а Србија је међу државама потписницама. Према тој Конвенцији забрана тортуре је апсолутна и нико, ни под којим условима не сме бити изложен тортури.

Датум

26. јун 2022.
Ongoing...

Време

Током дана
Go to Top