Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштава да је предвиђена исплата корисницима:

  • Новчане социјалне помоћи, посебне новчане накнаде и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају и додатака за помоћ и негу другог лица за месец август дана 19.09.2020. године
  • Дечијег додатка и родитељског додатка за месец август дана 19.09.2020. године
  • Накнаде зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета за месец август дана 21.09.2020.године директно од стране Министарства по новом закону
  • Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета за месец август дана 21.09.2020.године
  • Основних права бораца, војних инвалида и породица палих бораца за месец август дана 19.09.2020.године