У Зрењанину је 15. И 16 маја 2021.године одржан програм обуке за саветнике и менторе о приступачним специјализованим услугама за жене са менталним инвалидитетом које су преживеле родно засновано насиље у резиденцијалним установама у Србији, којој су присуствовали Директорка Центра за социјални рад Биљана Јовичић и супервизор Центра за социјални рад Бранислава Максимовић Ћускић.

ЦИЉ ОБУКЕ

Је био да учесници стекну више информација и знања о специфичном положају жена са инвалидитетом у резиденцијалним и психијатријским установама, специфичним облицима насиља према њима и постојећим механизмима заштите.

СВРХА ОБУКЕ

Је да особе које имају велико професионално искуство у систему социјалне заштите промисле о начинима пружања менторске подршке организацијама цивилног друштва које одлуче да интензивније раде на приступачности својих услуга женама са инвалидитетом у ситуацији насиља, укључујући жене са инвалидитетом које су преживеле институционално насиље, као и жене које су изложене насиљу у резиденцијалним институцијама.
Према изјава присутних ова обука је имала значајан допринос у решавању актуелних случајева насиља у Центрима за социјални рад.