Крајем прошлог месеца одржан је онлајн округли сто за супервизоре Центара за социјални рад, групе 4, под називом „Дилеме и изазови у случајевима збрињавања деце у ризику од измештања и подршка супервизора водитељу случаја у тим ситуацијама“.

Организатор округлог стола је био Центар за социјални рад Пећинци, а предавач Бранислава Максимовић Ћускић дипломирана социјална радница, која је као тему одабрала један од случајева са којим се често сусрећу, али, како каже, увек постоји дилема у ком смеру планирати заштиту детета, а да буде у његовом најбољем интересу.

“На скупу је разматран један комплексан случај из праксе Центра за социјални рад Пећинци који се односио на збрињавање новорођенчета које је било у ризику од измештања због недостатка адекватних родитељских капацитета да се старају о детету. Наиме, пронађено је компромисно решење, случај се и даље прати, а на скупу смо разменили искуства како бисмо у будућности били у могућности да пронађемо најповољније решење за свако дете” – рекла је Максимовић Ћускић, и додала да су у међусобној интеракцији учесника округлог стола дате препоруке за даљи рад на случају а све у циљу пружања подршке породици и да се омогући право детета да живи у биолошкој породици уз подршку система социјалне заштите.

Скупу су приствовале представнице Покрајинског завода за социјалну заштиту и супервизори центара за социјални рад Стара Пазова, Рума, Шид, Ириг и Сремска Митровица. Комора социјалне заштите је пратила скуп и пружила техничку подршку.