Акти

  Одлуке

   Правилници

    Мере превенције против вируса Ковид-19

    Календар

    ПОН
    УТО
    СРЕ
    ЧЕТ
    ПЕТ
    СУБ
    НЕД
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    Events for 1 Мај
    Нема догађаја
    Events for 2 Мај
    Нема догађаја
    Events for 3 Мај
    Нема догађаја
    Events for 4 Мај
    Нема догађаја
    Events for 5 Мај
    Нема догађаја
    Events for 6 Мај
    Нема догађаја
    Events for 7 Мај
    Нема догађаја
    Events for 8 Мај
    Нема догађаја
    Events for 9 Мај
    Нема догађаја
    Events for 10 Мај
    Нема догађаја
    Events for 11 Мај
    Нема догађаја
    Events for 12 Мај
    Нема догађаја
    Events for 13 Мај
    Нема догађаја
    Events for 14 Мај
    Нема догађаја
    Events for 15 Мај
    Нема догађаја
    Events for 16 Мај
    Нема догађаја
    Events for 17 Мај
    Нема догађаја
    Events for 18 Мај
    Нема догађаја
    Events for 19 Мај
    Нема догађаја
    Events for 20 Мај
    Нема догађаја
    Events for 21 Мај
    Нема догађаја
    Events for 22 Мај
    Нема догађаја
    Events for 23 Мај
    Нема догађаја
    Events for 24 Мај
    Нема догађаја
    Events for 25 Мај
    Нема догађаја
    Events for 26 Мај
    Нема догађаја
    Events for 27 Мај
    Нема догађаја
    Events for 28 Мај
    Нема догађаја
    Events for 29 Мај
    Нема догађаја
    Events for 30 Мај
    Нема догађаја
    Events for 31 Мај
    Нема догађаја

    Најшешћа питања

    Ко има права на социјалну помоћ?

    Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

    Како остварити права на туђу негу и помоћ?

    Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

    Како постати хранитељска породица?

    Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

    Шта је потребно за смештај у дому?

    Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

    Како добити помоћ у кући?

    Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.