Акти

  Одлуке

   Правилници

    Мере превенције против вируса Ковид-19

    Календар

    Септембар 2023

    ПОН
    УТО
    СРЕ
    ЧЕТ
    ПЕТ
    СУБ
    НЕД
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    1
    Events for 1 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 2 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 3 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 4 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 5 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 6 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 7 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 8 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 9 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 10 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 11 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 12 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 13 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 14 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 15 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 16 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 17 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 18 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 19 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 20 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 21 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 22 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 23 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 24 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 25 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 26 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 27 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 28 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 29 Септембар
    Нема догађаја
    Events for 30 Септембар
    Нема догађаја

    Најшешћа питања

    Ко има права на социјалну помоћ?

    Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

    Како остварити права на туђу негу и помоћ?

    Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

    Како постати хранитељска породица?

    Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

    Шта је потребно за смештај у дому?

    Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

    Како добити помоћ у кући?

    Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.